Vanlige spørsmål og svar

Hvorfor leie en båt fra Paros?

  • Paros ligger midt i øygruppen med et stort antall øyer nord- og sørover, noe som gjør det til det ideelle utgangspunktet for seilferien deres.
  • Prisen for en uke er omtrent 400 € lavere enn for en båt fra Athen.
  • Paros har omfattende teknisk støtte for seilbåter.

Booking, betaling og avbestilling

For booking eller tilbud:

  • Trinn 1: Ta kontakt med oss med dine ønsker, og vi svarer umiddelbart.
  • Trinn 2: Vi reserverer båten foreløpig i syv dager eller mindre i høysesongen, forutsatt at du bestiller per e-post.
  • Trinn 3: Din booking skal inneholde datoer, antall personer, tilbudt pris og eventuelle spesialarrangementer. Betaling skjer separat for båt og skipper. 50% av leien for båten betales ved booking, resten innen en måned før seilasen starter. Skepperens honorar på 150 € per dag skal være betalt før du drar ut på seilasen.

Avbestilling

Hvis du ikke kan reise på grunn av covid (turister kan ikke reise betingelsesløst), vil 3% av båtleien i € + 18€ for bankavgifter bli beholdt. Selvfølgelig kan du endre til neste år uten gebyr. Eventuelle prisforskjeller dekkes av kunden. Hvis du avbestiller IKKE på grunn av covid, gjelder vår generelle avbestillingspolicy nedenfor. Opptil 75 dager før avgang beholdes 3% av båtleien i € + 18€ for bankavgifter. 75-60 dager før avgang beholdes 30% av båtleien i €. 60-45 dager før avgang beholdes 50% av båtleien i €. 45 dager før avgang beholdes 100% av båtleien. Hvis du ønsker å avbestille etter en endring, vil vi ikke tilbakebetale deg. På den annen side, hvis vi ikke kan ha båten klar for deg i tide på grunn av uforutsette faktorer, for eksempel total tap av båten eller plutselig kapteinssykdom, er vi forpliktet til å kontakte deg for å forklare situasjonen og komme til en avtale, enten å tilbakebetale hele beløpet av avgiften til deg eller å finne en annen lignende båt for å chartre. Tilbakebetalinger enten for båt eller skipperavgift for ikke å seile på grunn av vind sterkere enn eller lik 7 bft (du må holde deg ombord i en trygg havn), hvis du ikke dukker opp på innsjekkingsdagen eller forlater båten under reisen er ikke gjeldende. Spesifikke avbestillingsvilkår kan bli kommunisert til kunden i det opprinnelige tilbudet via e-post.

Sikkerhet?

Våre båter har mer enn det lovpålagte når det gjelder sikkerhetsutstyr og er fullforsikret. Erfarne skippere på to identiske båter som vanligvis seiler samme ruter garanterer sikkerheten. Det er alltid en båt i nærheten klar til å assistere. Nøye vintervedlikehold garanterer båtenes standard.

Er internettforbindelse tilgjengelig under seilasen?

Det er dekning for 4G-telefoni i de fleste havner og ankerbukter. Wifi blir stadig mer tilgjengelig på tavernaer og kafeer.

Er dyr tillatt om bord?

Ingen dyr tillatt på noen av våre båter.

Hvordan kommer jeg meg til båten?

Paros marina ligger i byen Parikia der fergen legger til. Følg havnegaten til venstre ca 200 meter. Masteren kan sees fra fergen. Marina Café ligger på høyre side av gaten, rett overfor marinaen. Der venter en av oss på deg.

Hvordan ser den daglige rutinen ut?

Vi spiser frokost om bord og setter seil mot neste mål. Avhengig av avstand og vær tar seilingen mellom tre og fem timer. Vi stopper for lunsj og bading underveis til målet hvor vi ankommer om ettermiddagen i god tid til å utforske den nye øya. Vi anbefaler restauranter så vel som bilutleie og utfluktsmål. Natteliv og barer er for det meste tilgjengelige for de som ønsker det.

Under hvilke forhold seiler vi?

Teoretisk sett er våre båter konstruert for alle forhold. Myndigheter og forsikringsselskaper har imidlertid satt opp vilkår. Seiling om natten er ikke tillatt unntatt av sikkerhetsmessige årsaker. Vi kan ikke seile i vindstyrker over sju beaufort med mindre skipperen anser det som trygt i beskyttede farvann. For eksempel beskytter øya Naxos mot nordlige vinder og store bølger.

Hva skal jeg ta med?

Bortsett fra mat og drikke, er båtene fullt utstyrt for leie. Ta med personlig utstyr som for eksempel solkrem og håndkle.

Uforutsette kostnader Hvor mye kontanter trenger jeg?

Bookingen har ingen skjulte eller ekstra kostnader. Det som ikke er inkludert er båtens drivstoff, ferskvann, havneavgifter under seilasen samt sluttrengjøring 260 €.

Skipperens plikter.

Skipperen er ansvarlig 24 timer i døgnet for deg og båtens sikkerhet. Han er ansvarlig for navigasjon og føring av båten. Han transporterer deg til og fra båten med jolle når det er nødvendig. Han er tilgjengelig 24 timer i døgnet for spørsmål og hjelp og underviser gjerne i seilings ABC.

Hvor sover skipperen?

De to akterkabinene er de mest komfortable og er reservert for gjestene. Det er også et romslig toalett der. Skipperen bor i forkabinen med eget toalett. Babord (venstre) akterkabin har også egen inngang.

Rengjøring om bord.

Båtene holdes alltid rene. En kurv i salongen er ment for sko. Skipperen holder et øye med rengjøring, skyller dekket når det trengs og er alltid klar til å svare på spørsmål. Pass på å ikke dra inn sand i båten. Sand i dusjen blokkerer de elektriske pumpene.

Tenkt på skipperen.

Hvis du lager mat om bord, tenk på skipperen. Hvis han ikke er inkludert i husholdningen, er 15 euro per dag og gjest en passende kompenasjon. Inviter gjerne skipperen på middag på land. Hans arbeidsdager er lange, og han har rett til å takke nei for å få hvile. Drikkepenger er ikke nødvendig, men verdsatt.

Säkerhet?

Våra båtar har mer än vad som lagstiftats gällande säkerhetsutrustning och är helförsäkrade. Erfarna skeppare på två identiska båtar som vanligtvis seglar samma rutter garanterar säkerheten. Det finns alltid en båt i närheten beredd att assistera. Noggrant vinterunderhåll garanterar båtarnas standard.

Finns internetuppkoppling tillgänglig under seglings resan?

Det finns täckning för 4G telefoni i de flesta hamnar och ankarvikar. Wifi blir allt vanligare på tavernor och kaféer.

Är djuren tillåtna ombord?

Inga djur tillåtna på någon av våra båtar.

Hur tar jag mig till båten?

Paros marina ligger i staden Parikia där färjan lägger till. Följ hamngatan till vänster ca 200 meter. Master syns från färjan. Marina Café ligger på höger sida om gatan, mittemot marinan. Där väntar någon av oss på er.

Hur ser den dagliga rutinen ut?

Vi äter frukost ombord och sätter segel mot nästa mål. Beroende på distans och väder tar seglingen mellan tre och fem timmar. Vi stannar för lunch och bad på vägen till målet dit vi anländer på eftermiddagen i tid att utforska den nya ön. Vi rekommenderar restauranger såväl som hyrbil och utflyktsmål. Nattliv och barer är för det mesta tillgängliga för den som vill.

Under vilka förhållanden seglar vi?

Teoretiskt sett är våra båtar konstruerade för vilka förhållanden som helst. Myndigheter och försäkringsbolag har emellertid satt upp villkor. Nattsegling är inte tillåtet utom av säkerhetsskäl. Vi får inte segla i i vindstyrkor över sju beaufort om inte skepparen anser att det är säkert i skyddade vatten. Till exempel skyddar ön Naxos mot nordvindar och stora vågor.

Vad ska jag ta med?

Med undantag för mat och dryck är båtarna fullt utrustade för charter. Ta bara med personlig utrustning som till exempel solkräm och badhandduk.

Oförutsedda kostnader Hur mycket kontanter behöver jag?

Bokningen har inga gömda eller extra kostnader. Det som inte inte ingår är båtens bränsle, färskvatten, hamnavgifter under färden samt slutstädning 260 €.

Skepparens åligganden.

Skepparen är ansvarig 24 timmar om dygnet för er och båtens säkerhet. Han är ansvarig för navigering och framförande av båten. Han tar er från och till båten med jolle när det behövs. Han är tillgänglig 24 timmar om dygnet för frågor och hjälp och undervisar gärna i seglingens ABC.

Där skepparen sover?

De två akterkabinerna är de bekvämaste och är reserverade för gäster. Där finns även rymlig toalett. Skepparen bor i förpiken med egen toalett. Styrbords (höger) akterkabin har dessutom egen ingång.

Städning ombord.

Båtarna hålls alltid rena. En korg i sittrummet är till för skor. Skepparen håller ett öga på städning, spolar däck när det behövs och står alltid till tjänst med frågor. Se till att inte dra in sand i båten. Sand i duschen blockerar de elektriska pumparna.

Tänk på skepparen.

Om ni lagar mat ombord, tänk på skepparen. Om han inte ingår i hushållet är 15 euro per dag och gäst en lämplig ersättning. Bjud gärna skepparen på middag i land. Hans arbetsdagar är långa och han har rätt att tacka nej för att vila. Dricks är inte nödvändigt men uppskattas.

Läs mer om vanliga frågor på den engelska versionen av webbplatsen.